Företagshistoria1946     Tage Borgkvist tog över som ägare och namnet Tabo skapades från hans initialer TAge BOrgkvist.

1976     Tabo köper företaget OSMUND FABRIKS AB. Senare fusioneras Tabo med företaget Ugnsteknik och det nya bolaget får namnet Ugnsbolaget TABO AB.

2005      AGA förvärvar Ugnsbolaget Tabo AB (UTAB)

2022      E3-S tar tar över verksamheten för eftermarknad (UTAB) och säkerställer reservdelsförsäljningen av ugnsrelaterad utrustning.