UTAB är ett stycke svensk industrihistoria med anor från 1800 talet.

Med över 40.000 levererade ugnar och ca 250.000 enskilda ritningar från tidigt 1900-tal och framåt samt kompetenta medarbetare bygger vi nu verksamheten vidare mot ett modernt miljöteknikföretag. Högsta fokus ligger på ombyggnader av ugnar samt service i form av förebyggande och avhjälpande underhåll och reservdelar. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna erbjuda ett ännu större värde än tidigare genom vårt moderbolag E3-S Nordic där vi redan idag hjälper några av Sveriges största företag. E3-S Nordic innehar en unik kompetens inom ugnskonstruktion, processtyrning samt design av brännarsystem där vi betraktar oss som unika i Norden.